Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του ευρωπαϊκού έργου “Παροχή πληροφοριών και μέτρα προώθησης για τα φρούτα και τα λαχανικά στην εσωτερική αγορά της ΕΕ” με τον διακριτικό τίτλο Mediterranean Combo, στην έκθεση Freskon, από τις 23 έως τις 25 Απριλίου!

Η Freskon καλύπτει κάθε επιμέρους τομέα της επιχείρησης νωπών προϊόντων και παρέχει μια πλήρη εικόνα των τελευταίων καινοτομιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε κρίκο της διεθνούς εφοδιαστικής αλυσίδας. Προσφέρει έτσι εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης και επαφών για τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε κάθε τομέα του κλάδου.

Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για το πρόγραμμά μας να έρθει σε επαφή με ένα τόσο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό εμπειρογνωμόνων και ειδικών στον τομέα της αγροδιατροφής.

Όσοι επισκέφθηκαν το περίπτερό μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα, να τα δοκιμάσουν και να ανακαλύψουν περισσότερα για τις μεθόδους παραγωγής τους μέσω των ενημερωτικών φυλλαδίων!