Η Έκθεση Sirha Budapest, καλύπτει κάθε τομέα της επιχείρησης νωπών προϊόντων και παρέχει μια πλήρη εικόνα των πιο πρόσφατων καινοτομιών, προϊόντων και υπηρεσιών σε κάθε κρίκο της διεθνούς αλυσίδας εφοδιασμού. Προσφέρει έτσι εξαιρετικές ευκαιρίες δικτύωσης και επαφής για τους βασικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε κάθε τομέα του κλάδου.
Ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για την καμπάνια Mediterranean Combo να έρθει σε επαφή με ένα τόσο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό ειδικών και ειδικών στον τομέα των αγροδιατροφών.